کاخ گلستان محمور طراحی لباس ایرانی می شود
  • 8 بهمن 1396, 17:24

این مجموعه با همراهی گروهی از چهره‌های شاخص عرصه مد و لباس کشور ارائه و در معرض داوری برای انتخاب کالکشن ملی قرار می‌گیرد.
مدسازی و توجه به بخش پارچه سازی در ارائه این الگو از سوی هنرمندان حاضر لحاظ خواهد شد.

زمان و مکان جشنواره طراحی لباس و پارچه کودک و نوجوان اعلام شد
  • 8 بهمن 1396, 17:21

نخستین جشنواره ملی طراحی لباس و پارچه کودک و نوجوان از تاریخ ۲۴ بهمن لغایت ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در محل مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره نیز تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ تمدید شده است.

کاخ گلستان محمور طراحی لباس ایرانی می شود
  • 8 بهمن 1396, 17:20

زمینه سازی برای ورود مفاهیم علمی و پژوهش های تخصصی و میان رشته ای به عرصه مد و لباس و فراهم کردن بستر آشنایی با تحولات مد و پوشاک در جهان، مدسازی، بکارگیری و اشاعه نمادها، نشان ها و مولفه های هویت ـ

قانون ساماندهی مد و لباس
  • 4 بهمن 1396, 21:53

ماده١- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی ، ارج نهادن، تبیین، تئبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهایداخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب